HEM

HåLL FISKEN FRISKARE
BEFRIA DEL ANISAKIS

– Få TILLGåNG TILL DE SENASTE NYHETERNA –


Med publiceringen av denna webbplats har vi för avsikt att hjälpa informera, alltid med största möjliga noggrannhet, om vad som är den nuvarande situationen att parasiten Anisakis genererar i vårt samhälle.

Det är tydligt att Anisakis påverkar vår utvinnings sektor och marknadsföring och distribution av fiskeriprodukter, skapar en förändring i våra matvanor och kulinariska, och naturligtvis kan innebära vissa risker Hälsa.

Aspekter, såsom dess biologi, anledningen till dess större närvaro på senare tid i olika fiskeområden eller arter, liksom de tillhörande rättsliga aspekterna eller publikationer i medierna kommer att uppdateras med tiden.

Vi uppskattar alla bidrag förutsatt att du har den stringens som krävs för att publiceras.